Banner top Banner top

Chứng nhận USDA Organic là gì? (Phần 2)

Nguyen Diep
Thứ Sáu, 22/09/2023

Đây là phần thứ hai của loạt bài viết khám phá các khía cạnh khác nhau của các quy định về hữu cơ của USDA.

Tiêu chuẩn hữu cơ được thiết kế để cho phép các chất tự nhiên trong nông nghiệp hữu cơ trong khi cấm các chất tổng hợp. Danh sách Quốc gia về Các Chất Cho Phép và Cấm — một phần của tiêu chuẩn hữu cơ — liệt kê các trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc cơ bản này.

LƯU Ý: Được chia sẻ lại từ lưu trữ, vẫn đúng ngày nay.

Hội đồng Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia (NOSB) được thiết kế theo luật để tư vấn cho Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) về những chất nào nên được cho phép hoặc cấm. Gồm các tình nguyện viên công chúng tận tâm được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Nông nghiệp, các thành viên của hội đồng bao gồm các người trồng hữu cơ, người xử lý, người bán lẻ, nhà bảo vệ môi trường, nhà khoa học, các đơn vị chứng nhận được công nhận bởi USDA và các nhà bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các thành viên NOSB phải sử dụng tiêu chí cụ thể khi bỏ phiếu, bao gồm cần thiết cho chất liệu đó và tác động của nó đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong các trường hợp cụ thể, NOSB cũng bỏ phiếu để cho phép các phiên bản không hữu cơ của một chất liệu nếu nó không có sẵn dưới dạng hữu cơ với quy mô đủ lớn để hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ.

Một số chất tổng hợp được liệt kê là ngoại lệ đối với quy tắc cơ bản và được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ. Ví dụ, hormone feromon đã được sử dụng từ lâu như một cách hiệu quả và không độc hại để "gây rối" sự xuất hiện của côn trùng có thể tấn công các loại cây trồng hữu cơ, đặc biệt là cây ăn quả. Tương tự, vaccine cho động vật là các công cụ quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh cho nhiều loại bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là khi điều trị bằng kháng sinh bị cấm trong chăn nuôi hữu cơ.

Danh sách Quốc gia cũng cho phép một số loại phụ gia chế biến cụ thể, như xút nở bột. Chất liệu này giúp bột cho bánh pancake hữu cơ trở nên nhẹ và pha nở, cũng như cho các sản phẩm nướng khác.

Ngược lại, một số chất liệu như strychnine và amoniac là ví dụ về các chất tự nhiên có độc tính bị cấm trong sản xuất hữu cơ.

Quá trình thêm vào hoặc loại bỏ các chất cho phép là một quy trình công khai, cho phép đóng góp trực tiếp từ cộng đồng hữu cơ. Quy trình thường tuân theo các bước sau:

  • Một cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn chính thức để thêm, loại bỏ hoặc thay đổi danh sách cho một chất liệu cụ thể.
  • Hội đồng NOSB con, tiến hành xem xét đơn xin. Thường sử dụng một báo cáo kỹ thuật từ bên thứ ba để thu thập thông tin khoa học về chất liệu và xác định bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với sức khỏe con người hoặc môi trường.
  • Hội đồng NOSB con công bố một đề xuất đề nghị cho chất liệu cùng với yêu cầu nhận xét của công chúng trước cuộc họp công cộng, thường được tổ chức hai lần mỗi năm.
  • Trong cuộc họp, Hội đồng NOSB thảo luận về ý kiến của công chúng liên quan đến đơn xin và sau đó bỏ phiếu trong một phiên họp công cộng. Tất cả các cuộc họp của NOSB đều miễn phí và mở cửa cho công chúng.
  • NOP xem xét đề xuất của NOSB. NOP có thể từ chối đề xuất của NOSB để thêm chất liệu vào Danh sách Quốc gia, nhưng không thể thêm chất liệu mà NOSB không đề nghị.
  • Nếu NOP đồng tình với đề xuất của NOSB, nó sẽ khởi xướng quá trình làm luật để sửa đổi Danh sách Quốc gia cho chất liệu đó.

Qua quy trình này, NOSB dành hàng ngàn giờ để thảo luận về các góc nhìn đa dạng về từng chất liệu trong quá trình xem xét của họ. Quy trình nhận xét của công chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tất cả các góc nhìn được xem xét một cách cẩn thận.

Do hội đồng tư vấn này đại diện cho tất cả các lĩnh vực quan trọng của cộng đồng hữu cơ, đề xuất của NOSB cung cấp cho NOP cái nhìn vô giá về những chất liệu nên được cho phép hoặc cấm trong nông nghiệp hữu cơ. NOP mời người dân tham gia vào quá trình này khi chúng ta hình thành tương lai của nông nghiệp hữu cơ.

Nguồn: dịch từ www.usda.gov. Tham khảo phần 3: Chứng nhận USDA Organic là gì? (xanhsam.vn)

Viết bình luận của bạn