Banner top Banner top

Chứng nhận USDA Organic là gì? (Phần 3)

Nguyen Diep
Thứ Tư, 20/09/2023

Đây là phần thứ ba của loạt bài viết khám phá các khía cạnh khác nhau của quy định hữu cơ của USDA.

Giữa các thông tin dinh dưỡng, danh sách thành phần và các tuyên bố về chế độ ăn uống trên bao bì thực phẩm, "hữu cơ" có thể xuất hiện như một phần thông tin nữa để giải mã khi mua sắm thực phẩm. Vì vậy, hiểu rõ ý nghĩa thực sự của "hữu cơ" có thể giúp người mua đưa ra quyết định có hiểu biết trong lần ghé cửa hàng hoặc chợ nông sản tới.

Thực phẩm được chứng nhận hữu cơ bởi USDA được trồng và chế biến theo các hướng dẫn liên bang về nhiều yếu tố, bao gồm chất lượng đất, phương pháp nuôi thú, kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại, và việc sử dụng các phụ gia. Những nhà sản xuất hữu cơ dựa vào các chất tự nhiên và phương pháp canh tác dựa trên cơ học, cơ khí hoặc sinh học đển mức độ tối đa có thể.

Sản phẩm có thể được gọi là hữu cơ nếu được chứng nhận đã được trồng trên đất không sử dụng các chất cấm trong ít nhất ba năm trước khi thu hoạch. Các chất cấm bao gồm hầu hết phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu tổng hợp. Trong trường hợp nông dân phải sử dụng một chất tổng hợp để đạt được mục đích cụ thể, chất này phải được phê duyệt trước dưới tiêu chí kiểm tra tác động của nó đối với sức khỏe con người và môi trường (xem xét các yếu tố khác trong "Hữu cơ 101: Các Chất Cho Phép và Cấm").

Đối với thịt hữu cơ, quy định yêu cầu rằng các con vật phải được nuôi dưỡng trong điều kiện cho phép các hành vi tự nhiên của chúng (như khả năng gặm cỏ trên cánh đồng), được ăn 100% thức ăn hữu cơ và cỏ, và không được tiêm kháng sinh hoặc hormone.

Khi đến với thực phẩm chế biến, các tiêu chuẩn hữu cơ của USDA đặt ra các yếu tố xem xét bổ sung. Quy định cấm thực phẩm chế biến hữu cơ chứa chất bảo quản nhân tạo, màu sắc hoặc hương vị và yêu cầu các thành phần của chúng phải là hữu cơ, với một số ngoại lệ nhỏ. Ví dụ, thực phẩm chế biến hữu cơ có thể chứa một số thành phần không phải là nông sản được phê duyệt, như enzyme trong sữa chua, pektin trong mứt trái cây, hoặc bột nở trong bánh.

Khi sản phẩm đóng gói chỉ ra rằng chúng là "được làm bằng hữu cơ [thành phần hoặc nhóm thực phẩm cụ thể]", điều này có nghĩa là chúng chứa ít nhất 70% thành phần được sản xuất hữu cơ. Các thành phần không hữu cơ còn lại phải được sản xuất mà không sử dụng các phương pháp cấm (ví dụ: kỹ thuật gen, chẳng hạn). Các sản phẩm "được làm bằng hữu cơ" sẽ không mang dấu chứng nhận hữu cơ của USDA, nhưng, giống như tất cả các sản phẩm hữu cơ khác, vẫn phải xác định tổ chức chứng nhận được công nhận bởi USDA. Bạn có thể tìm thông tin về tổ chức chứng nhận trên sản phẩm đóng gói để kiểm tra rằng sản phẩm hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ của USDA.

Tương tự như tất cả các sản phẩm hữu cơ khác, không có sản phẩm nào được trồng hoặc xử lý bằng cách sử dụng các phương pháp biến đổi gen (GMO), mà tiêu chuẩn hữu cơ cấm rõ ràng (xem "Hữu cơ 101: Hữu cơ không cho phép gì (trong Canh Tác và Chế Biến)").

Hiểu rõ về nhãn hữu cơ của USDA và hiểu biết về các tuyên bố của nó giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định có hiểu biết về thực phẩm mình mua. Mặc dù có nhiều tuyên bố tiếp thị khác nhau có thể làm thêm giá trị cho thực phẩm, người tiêu dùng có thể yên tâm rằng các sản phẩm hữu cơ của USDA đã được xác minh là hữu cơ ở mọi bước trong quá trình từ nông trại đến cửa hàng 

Nguồn: dịch từ trang web www.usda.gov

Viết bình luận của bạn